LAN počítačové sítě

 V oblasti lokálních počítačových sítí nabízíme následující služby: 


- návrhy LAN sítí 

- komplexní dodávky síťového HW a SW 

- výběr, dodávky, konfigurace a instalace síťových serverů a prvků, pracovních stanic

- správu stávajících LAN sítí 

- formou subdodávek u partnerských firem zajišťujeme náročnější datové rozvody a doporučené    samostatné elektrické rozvody, a to včetně revizí a certifikací 

- připojení sítí k INTERNETU (ve spolupráci s providery)

- další služby související s provozem LAN sítí 


Služby poskytujeme na síťových produktech Microsoft.